top of page

Om Retroplast

IMG_3625.jpg

Retroplasts historie

Retroplast blev udviklet i 1984 af Cand. scient Erik Christian Munksgaard på Tandlægeskolen i København sammen med tandlæge Jørgen Rud.  

 

Materialet er siden starten blevet fremstillet i Danmark og primært brugt af danske tandlæger. Retroplast adskiller sig fra andre retrograde rodfyldningsmaterialer ved at være baseret på adhæsiv teknik. Der behøves således ikke en præpareret  kavitet for at anvende materialet.  Dette har sine fordele idet at tænder med lange rodstifter eller parietale perforationer, uden besvær kan forsegles med Retroplast. Alle aspekter af den endodontiske kirurgi kan dækkes med dette materiale.

At der ikke kræves kavitet gør også Retroplast velegnet til at behandle meget smalle og små rødder som kunne svækkes ved en 3 mm dyb præparation med ultralyd som cementbaserede materialer kræver. Nogle forfattere nævner også at vanskeligt tilgængelige rødder (palatinale rod i på 4+,+4 eller 6+,+6) kan behandles da kavitetspræparation kan undgås.

Da der er tale om et komposit plastmateriale, er opløseligheden meget lav og Retroplastfyldninger har vist holdbarhed i op til 30-35 år efter operation.

Metoden kræver ingen særlige anskaffelser for at komme i gang. Der kræves blot en let hulning af området, som ønskes forseglet, med et stort rosenbor. Det er ikke nødvendigt at anskaffe ultralydsapparat og metoden kan udføres med det blotte øje, men det anbefales at anvende forstørrelse via lupbriller eller mikroskop for forbedret udsyn og bedre resultater.

Undersøgelser af Retroplast har vist succesrater op til 90% som er på højde med MTA og er dokumenteret i adskillige artikler gennem tiden.

 

Se en oversigt over disse her.

 1. MUNKSGAARD EC, RUD J, Asmussen E: Retrograd rodfyldning med plast og dentinbinder. I. Adaptering og bindingsstyrke. Tandlægebladet 1989;93:157-160.

 2. ANDREASEN JO, RUD J, MUNKSGAARD EC: Retrograd rodfyldning med plast og dentinbinder. II. Præliminære histologiske undersøgelser af vævsreaktioner på aber. Tandlægebladet 1989;93:195-197.

 3. RUD J, RUD V, MUNKSGAARD EC: Retrograd rodfyldning med plast og dentinbinder. III. Indikation og anvendelsesmuligheder. Tandlægebladet 1989;93:223-229.

 4. RUD J , ANDREASEN JO, RUD V: Retrograd rodfyldning med plast og dentinbinder. IV. Helingsfrekvens sammenlignet med retrograd amalgam. Tandlægebladet 1989;93:267-273.

 5. RUD J, MUNKSGAARD EC: Retrograd rodfyldning med plast og dentinbinder. V. Analyse af mislykkede tilfælde. Tandlægebladet 1989;93:343-350.

 6. RUD J, RUD V, MUNKSGAARD EC: Retrograd rodfyldning med plast og dentinbinder. VI. Operationsteknik. Tandlægebladet 1989;93:401-405.

 7. RUD J, MUNKSGAARD EC, RUD V: Retrograd rodfyldning med dentinbinder og plast. I: Odontologi 90' (E. Hjørting-Hansen, Ed.) Munksgaard, København 1990, pp 141-153.

 8. RUD J, MUNKSGAARD EC, ANDREASEN JO, RUD V, ASMUSSEN E: Retrograde root filling with composite and a dentin bonding agent I. Endod Dent Traumatol.1991; 7: 118-125.

 9. RUD J, MUNKSGAARD EC, ANDREASEN JO, RUD V: Retrograde root filling with composite and a dentin bonding agent II. Endod Dent Traumatol. 1991;7:126-131.

 10. AMBUS C, MUNKSGAARD EC: Dentin bonding agents for retrograde filling. Am J Dent 1993;6:35-38.

 11. ANDREASEN JO, MUNKSGAARD EC, FREDEBO L, RUD J: Periodontal tissue regeneration including cementogenesis adjacent to dentin bonded retrograde composite fillings in humans. J Endodon 1993;19:151-153.

 12. RUD J, RUD V, MUNKSGAARD EC: Long term evaluation of retrograde root filling with dentin-bonded resin composites. J Endodon 1996;22:90-93.

 13. RUD J, RUD V, MUNKSGAARD EC: Retrograde root filling with dentin-bonded modified resin composite. J Endodon 1996;22:477-480.

 14. RUD J, RUD V, MUNKSGAARD EC: Effect of root canal contents on healing of teeth with dentin-bonded resin composite retrograde seal. J Endodon. 1997;23:535-541. 

 15. RUD J, RUD V: Surgical endodontics of upper molars: Relation to the maxillary sinus and operation in acute state of infection. J Endod 1998;24:260-261.

 16. RUD J, RUD V, MUNKSGAARD EC: Retrograde sealing of accidental root perforations with dentin-bonded composite resin. J Endodon 1998;24:671-677.

 17. RUD J, RUD V, MUNKSGAARD EC: Periapical healing of mandibular molars after retrograde sealing with dentine-bonded composite. Int Endod J 2001;34:285-292.

 18. JENSEN SS, TOFT PG, SCHOU S, NATTESTAD A: Valg af materiale til retrograd rodfyldning. En litteraturoversigt. Tandlægebladet 2000;104:138-146.

 19. JENSEN SS, NATTESTAD A, EGDØ P, SEVERING I, MUNKSGAARD EC SCHOU S: A prospective, randomized, comparative study of resin composite and glass ionomer cement for retrograde root filling. Clin Oral Invest 2002;6:236-243.

 20. JENSEN SS, SCHOU S: Retrograd rodfyldning med komposit plast eller glasionomercement. En prospektiv randomiseret klinisk undersøgelse. Tandlægebladet 2004;108:412-417.

 21. VON ARX T, JENSEN SS, HÄNNI S: Clinical and radiographic assessment of various predictors for healing outcome 1 yeal after periapical surgery. J Endodon 2007;33:123-128.

 22. YAZDI PM, SCHOU S, JENSEN SS, STOLTZE K, KENRAD B, SEWERIN I: Dentine-bonded resin composite (Retroplast) for root-end filling: a prospective clinical and radiographic study with a mean follow-up period of 8 years; Int Endod J 40;7:493-503

 23. VON ARX T, HÄNNI S, JENSEN SS: Apical surgery with root-end filling. Clinical results with mineral trioxide aggregate (MTA) and an adhesive resin composite (Retroplast). J Endodon 2010;36:1122-1129.

 24. VON ARX T, JENSEN SS, HÄNNI S: Five-year longitudinal assessment of the prognosis of apical microsurgery. J Endodon 2012;38:570-579.

 25. SAXENA P: Biocompatibility of root-end filling materials_ recent update   Restor Dent Endod. 2013 Aug; 38(3): 119-127

 26. VON ARX T, HÄNNI S, JENSEN SS: 5-year results comparing mineral trioxide aggregate (MTA) and adhesive resin composite (COMP) for root-end sealing in apical surgery. J Endodon 2014;40:1077-1081.

 27. VON ARX T: Die Retroplast Technique, Schweiz Monatsschr Zahnmed 2005

 28. KRAUS RD, VON ARX T, GFELLER D DUCOMMUN J, JENSEN SS: Assessment of the non-operated root after apical surgery of the other root in mandibular molars. J Endodon 2015;41:442-446.

 29. HC SEEDAT, PJ VAN DER VYVER, FA DE WET. Micro-endodontic surgery part 2. Root-end filling materials – A literature review, SADJ 2018;73:336-342

 30. FRIEDMANN, S: The prognosis and expected outcome of apical surgery. Endodontic Topics 2005. Vol 11, 219-262

 31. RUD V. MUNKSGAARD EC: Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben Tandlægebladet 2002, 106, 11,  p882-888

 32. MEETU R et al. Outcome of endodontic surgery, a metaanalysis of the Literature—Part 3: Comparison of Endodontic Microsurgical Techniques with 2 Different Root-end Filling Materials. J Endodon 2018, 44, 923-931

Vil du vide mere?
Videnskabelige artikler omhandlende Retroplast:

bottom of page